Kurs zarządzanie zespołem

39

Naucz się sztuki zarządzania, motywowania i komunikowania wydajnymi zespołami. Osiągnij wyznaczone cele biznesowe.

💰 Dodaj do koszyka 5 dowolnych kursów, a zapłacisz 99 zł za wszystko! 💰
Poziom: podstawy
Data wydania: 2022
Czas trwania: 3 godziny

Czego się nauczysz?

Skuteczne zarządzanie zespołem wymaga czegoś więcej niż tylko przydzielania ludziom zadań. To znajomość i umiejętność łączenia kilku technik interpersonalnych, technicznych i oczywiście organizacyjnych.

W tym kursie nauczysz się podstawowych umiejętności przywódczych, w tym jak inspirować i motywować pracowników, jak się z nimi komunikować, jak zarządzać zespołem, wywierać wpływ oraz stać się dobrym przywódcą. Dowiesz się, jak wypracować w sobie ważne umiejętności zarządzania zespołem i jak wydobyć z niego to, co najlepsze.

Wyjaśnię Ci, jak wyznaczać cele, delegować zadania, zarządzać wydajnością i rozwijać każdego członka zespołu, udzielając informacji zwrotnych i szkoląc.

 • Jak skutecznie zarządzać zespołem?
 • Jak wyznaczać cele i delegować zadania?
 • Jak zarządzać wydajnością?
 • Jakie są procesy wyznaczania celów?
 • Jak nagradzać pracowników na podstawie ich wyników?
 • Jak motywować zespół?
 • Jak aktywnie słuchać?
 • Jak prowadzić asertywną komunikację?
 • Jak przekazywać krytykę w zespole?
 • Jaka jest rola informacji zwrotnej?
 • Jak przekazywać zrozumiałe instrukcje?
 • Jakie są strategie zarządzania w czasie?
 • Czym różni się przywództwo od zarządzania?
 • Jak motywować i czym są potrzeby Masłowa?
 • Jakie oferować nagrody niepieniężne?
 • Jakie są sposoby utrzymania motywacji?

Dla kogo jest ten kurs?

  • Wszyscy menedżerowie i liderzy
  • Dla kierowników pragnących poprawić efektywność swoją i kierowanych przez siebie zespołów

Komunikacja

Czy wiesz jakie cechy posiadają top managerowie, że osiągają tak dobre wyniki? Czy mają jakieś specjalne sekrety? A może chcesz poznać kilka z nich?

Tak naprawdę wystarczy znajomość i przestrzeganie kilku zasad odpowiedniej komunikacji. To klucz do budowania relacji, motywowania, zarządzania wydajnością oraz rozwojem zespołu.

Nauczysz się jak być liderem i jak skutecznie komunikować się z pracownikami lub innymi menedżerami. Ta wiedza pozwoli Ci skutecznie przewodzić zespołowi, podniesie pewność siebie i sprawi, że będziesz podejmować lepsze decyzje.

Opowiem Ci o metodach na przekazywanie krytyki i zrozumiałych instrukcji oraz prowadzenia asertywnej komunikacji. Zobaczysz jak wyłapać osoby manipulujące oraz jak w zespole przekazywać sobie informacje zwrotne.

Cele biznesowe

Zarządzanie zespołem nie jest tajemną wiedzą zarezerwowaną dla charyzmatycznych jednostek. Możesz zostać świetnym kierownikiem zespołu, ucząc się odpowiednich narzędzi i technik dobrego menadżera.

W kursie opowiem Ci o strategiach zarządzania czasem w zespole, rozróżnieniu przywództwa i zarządzania oraz stosowaniu metody OKR, która pomaga wyznaczać i osiągać cele biznesowe.

Motywacja

Pokażę Ci różne metody jakimi posługują się liderzy, by motywować swoich pracowników. Zobaczysz jak poradzić sobie z motywacją, gdy tradycyjne techniki okażą się nieskutecznie. Pobudzisz zespół do dalszych działań i dasz jasno określone zadania.

Opowiem Ci o czynnikach 3 technikach, które pomogą Ci zbudować entuzjazm w zespole. Poznasz pojęcie motywacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz kiedy ją stosować, a kiedy może być nieskuteczna.

Poznasz potrzeby ludzi, dzięki czemu zastosujesz je w motywowaniu pracowników. Ponadto opowiem Ci o motywowaniu i nagradzaniu, które nie jest związane z korzyściami finansowymi.

Komunikacja
1. Aktywne słuchanie
2. Efektywne komunikowanie się w środowisku pracy
3. Komunikacja asertywna
4. Konstruktywna i destruktywna krytyka
5. Oznaki manipulacyjne
6. Rodzaje Informacji zwrotnych
7. Różnica ASK vs Tell
8. Zrozumiałe instrukcje

Cele biznesowe
1. Cechy dobrego menedżera
2. Czym jest OKR
3. Przywództwo a zarządzanie
4. Strategia zarządzania czasem w zespole

Motywowanie
1. Motywowanie
2. Amabile i kramer
3 Czynniki Siroty
4. Motywacja zewnętrzna oraz wewnętrzna
5. Hierarchia potrzeb Masłowa
6. Najlepsze nagrody niepieniężne
7. Motywacja 3.0
8. Motywacja oraz błędy
9. Teoria czynników Herzberga
10. Teoria McClellanda

Delegowanie
1. Błędy Delegowania
2. Delegowanie

Dodaj ocenę