Kurs Room w programowaniu Android

49

Programujesz w Android? Przyśpiesz i zoptymalizuj pracę z bazą danych, dzięki bibliotece Room.

💰 Dodaj do koszyka 5 dowolnych kursów, a zapłacisz 99 zł za wszystko! 💰
Poziom: średnio zaawansowany
Data wydania: 2021
Czas trwania: 3 godziny 30 minut

Czego się nauczysz?

Celem tego kursu jest nauczenie Cię jak Room współpracuje z RxJava, czyli reaktywnymi strumieniami. Poznasz charakterystykę biblioteki Room i stworzysz pierwsze encje użytkownika. Połączyć się z RxJava i dostosujesz DAO. Następnie nauczysz się pracować w bazie danych, dodając, tworząc, usuwając, edytując użytkowników.

Kolejne kroki, to relacje i zagnieżdżanie danych, gdzie poznasz adnotacje Embedded, Relation i ForeignKey clear. Nauczysz się tworzyć relacje między danymi w bazie.

Dodasz klucze i wykonasz optymalizacje zapytania. Z kursu dowiesz się również jak stosować operator JOIN w pobieraniu danych. Kolejne kroki, to aktualizacja danych oraz nauka optymalizacji, gdzie wdrożysz automatyczną datę dodania oraz automatyczne przepisywanie zapytań.

  • Import biblioteki i łączenie z technologią RxJava
  • Tworzenie relacji i określanie rozwiązywania konfliktów
  • Przeprowadzanie migracji danych
  • Wypełnianie tabeli danymi podczas tworzenia bazy
  • Wykorzystywanie adnotacji w celu optymalizacji pracy
  • Pisanie i optymalizacja zapytań SQL
  • Łączenie Room z innymi elementami Architecture Components

Dla kogo jest ten kurs?

  • Kurs dla osób, które posiadają umiejętność programowania na platformie Android w Java.
  • Do kursu mile widziana jest znajomość RXJava2, którą omawiamy w innym naszym kursie.

Co to jest Room?

Jeśli pracujesz z lokalnymi bazami danych i myślisz o zredukowaniu obciążenia serwera, a co za tym idzie płynniejszemu działaniu aplikacji, to musisz poznać Room. Jest to biblioteka, która znacznie ułatwiającą pracę z SQLite. Dzięki pomocnym adnotacjom i integracją z najnowszymi komponentami architektury na Androidzie, stanowi podstawową technologię dla każdego programisty tej platformy.

Wstęp do Room

Na początku tego kursu stworzysz projekt i zaimportujesz niezbędne biblioteki. Następnie skonfigurujesz otwieranie oraz migrację SQLite. Dodasz do tworzonej bazy użytkowników oraz zobaczysz jak baza reaguje na zmiany w tabelach tzw. obserwowanie strumieni.

Relacje i wiązanie danych

Kolejne kroki to praca z relacjami i danymi. Przypiszesz do użytkowników zawody, bazując na osobnej tabeli. Zobaczysz jak powiązać tych użytkowników z wykonywaną profesją. Nauczysz się powiązań krzyżowych w tabelach oraz zoptymalizujesz zapytania i dodasz indeksy.

Optymalizacja

Ostatni etap tego szkolenia to nauka optymalizacji. W tym dziale, dla każdej tabeli wypełnisz akcje CRUD, czyli create, read, update, delete. Oprócz tego dodasz domyślne dane dla tabeli i zastosujesz konwertery typów. Oczywiście całość wykonywanych operacji tworzona jest na działającej aplikacji, dzięki temu nauka prowadzona jest w praktycznym tonie.

Import i wstępna konfiguracja
1. Opis i charakterystyka biblioteki
2. Konfiguracja Room i stworzenie encji użytkownika
3. Import i połączenie z biblioteką RxJava

Obsługa użytkowników w bazie danych
4. Dostosowanie DAO użytkownika do RxJava
5. Usuwanie użytkownika i obserwowanie zmian
6. Stworzenie encji profesji oraz dodanie migracji
7. Destruktywna migracja oraz inicjalizacja bazy z danymi
8. Dodawanie nowego użytkownika

Relacje i zagnieżdżanie danych
9. Adnotacje Embedded, Relation i ForeignKey
10. Stworzenie relacji użytkownika z profesją
11. Połączenie danych w ofertę za pomocą tabeli krzyżowej
12. Dodawanie nowej oferty
13. Wyświetlania ofert użytkownika

Operowanie na relacjach
14. Dodanie kluczy obcych i optymalizacja zapytania
15. Zastosowanie operatora JOIN w pobieraniu danych
16. Omówienie i dodanie indeksów

Aktualizacja danych
17. Dodanie modelu użytkownika z produktami
18. Wyświetlenie produktów użytkownika
19. Aktualizacja użytkownika

Optymalizacja
20. Automatyczna data dodania i konwerter typów
21. Automatyczne przepisywanie zapytań

Dodaj ocenę